1.miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.2.2020 sa v Nitre konal už jubilejný 30. ročník krajského kola  Olympiády v nemeckom jazyku.  Našu školu reprezentovala už tradične žiačka 9.ročníka, Jasmine Záležáková, pre ktorú je nemčina srdcovou záležitosťou. Jasmine súťažila v najnáročnejšej kategórii – 1C. Umiestnila sa na úžasnom 1.mieste, čím si zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 22.-23.3.2020 v Bratislave.         

Súťaž pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Súčasťou písomnej je čítanie a počúvanie s porozumením a gramatický test. V ústnej časti sa hodnotí slovná zásoba, obsahová primeranosť, kreativita, argumentácia, výslovnosť a intonácia, schopnosť vyjadriť a obhájiť svoj názor.

Jasmine  srdečne blahoželáme a v Bratislave držíme palce.

Mgr. Anikó Decsi