Uskutočnilo sa tretie zasadnutie ŽP

Dňa 25.novembra 2020 sa uskutočnilo tretie ZOOM zasadnutie ŽP, ktoré otvorila jeho predsedníčka Jana Labancová. Janka sa zaujímala o aktuálnu situáciu v triedach počas dištančného vzdelávania.

Prvým bodom programu bolo prideľovanie bodov za súťaž o „naj triedu školy“. V súťaži sa prideľovali body za zber papiera a  keďže sa neuskutočnili takmer žiadne súťaže, body sa prideľovali aj za dosiahnuté výsledky vo vstupných testoch.

Predsedníčka  pripomenula členom mládežníckeho parlamentu, aby spropagovali vo svojich triedach súťaž o „nezabudnuteľný zážitok so starými rodičmi“, do ktorého je ešte stále možné sa zapojiť do 30.novembra. Takisto poprosila všetkých prítomných, aby zdôraznili vo svojich triedach možnosť hlasovať za našu školu v ankete Detský čin roka. Do ankety je zapojený priamo Žiacky parlament vďaka úspešne zvládnutému minuloročnému charitatívnemu plesu. Hlasovať sa dá každý deň až do 5. decembra na adrese: http://detskycin2020.ludialudom.sk/detskycinroka/ziacky-parlament-zorganizoval-zbierku-pre-spoluziacku-v-nudzi/?fbclid=IwAR3zxa440oBlVT7r0WU56P3y7ZjgDLxGxW905SlNCiEphAu8LfyRxmz_gl0

Vzhľadom k aktuálnej situácii sa ŽP v rámci charitatívnej predvianočnej akcie rozhodol pripojiť ku školskej zbierke pre seniorov z „Veku nádeje“ s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Cieľom akcie je spríjemniť seniorom toto náročné obdobie samoty a izolácie prinesením krabice obsahujúcej buď nejaké maškrty, kozmetiku, sviečky alebo iné drobnosti, ktoré by seniorov mohli v predvianočnom čase potešiť a pripomenúť im, že na svete nie sú sami a niekto na nich myslí. Členovia majú za úlohu rýchlo apelovať na spolužiakov, lebo priniesť krabice na vrátnicu školy je možné len do 30. novembra.

Predsedníčka v ďalšej časti upriamila pozornosť na možnosť zapojiť sa do prvého ročníka detskej fotografickej a filmovej tvorby s environmentálnou tematikou s názvom KLÍMAedu, ktorá je určená pre mladých nadšencov filmu a fotografie, ktorým zároveň nie je ľahostajný stav nášho životného prostredia a chceli by svojou činnosťou prispieť k zvýšeniu povedomia o negatívnom pôsobení človeka na prírodu a svojou troškou zabezpečiť nápravu daného stavu. Propozície a bližšie informácie sú dostupné na stránke: https://klimaedu-festival.webnode.sk/

Na záver sa Janka poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ich tvorivé podnety a popriala im krásne adventné obdobie plné pokoja a harmónie, o ktoré by sme sa mali snažiť po celý rok.

Mgr. Roman Kuttner

Koordinátor školského parlamentu