Eko muzikál „Odpad je poklad“

Dnes sme zažili na našej Bethlenke úžasný deň. Účasť našej školy a mesta Nové Zámky v eko súťaži - zber drobného kovového odpadu „Odpad je poklad,“ nám zabezpečilo hlavnú cenu, ktorou boli vstupenky na enviro muzikál „Odpad je poklad.“ V súťaži súperili viaceré mestá na Slovensku a výhernými sa stalo aj naše mesto Nové Zámky. Žiaci sa prostredníctvom tejto súťaže naučili ako triediť a zrecyklovať drobný kovový odpad z domácností. Cieľom tohto projektu bolo znížiť skládkovanie odpadu a podporiť udržateľnosť životného prostredia. Dej muzikálu sa odohráva v prírode počas výletu, kde nájdu mladí ľudia čiernu skládku a to ich rozhorčí a vyprovokuje k reakcii. Rozhodnú sa meniť svet a šíriť myšlienku o ochrane životného prostredia. Žiakov rozveselili moderné skladby, spev, tanec a zaujímavý príbeh o planéte Zem. Z DK Kovak sme odchádzali s úsmevom, dobrou náladou a s presvedčením, že svojím zodpovedným správaním budeme predchádzať vzniku odpadov.
Mgr. Jana Siposová, PhD.
Mgr. Henrieta Takácsová