Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 14.6. 2022 navštívili žiaci 9. ročníka Múzeum holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po dvoch rokoch sme mohli obnoviť  tradíciu exkurzie, vďaka ktorej si žiaci rozširujú svoje poznatky z hodín dejepisu a vychovávame ich k tolerancii a odmietnutiu akejkoľvek formy diskriminácie, rasizmu a antisemitizmu.

Múzeum je zriadené v autentických priestoroch bývalého koncentračného pracovného tábora. V prvej časti exkurzie sme sa  zúčastnili pútavej prednášky, tematicky zameranej na úteky z táborov smrti, kde sa naši deviataci aktívne zapojili do prerozprávania hrdinského príbehu Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera. Pokračovali sme prehliadkou  múzea, kde sme si mohli prezrieť dobové dokumenty a exponáty, ktoré nám priblížili tragédiu slovenských Židov v období holokaustu. V exteriéri múzea sme sa zastavili aj pri vagóne, ktorý slúžil na transporty a aspoň v myšlienkach si uctili obete holokaustu.

Návšteva múzea nenechala nikoho z nás chladným k tragickým udalostiam histórie.  Je dôležité viesť mladých ľudí k budovaniu správneho hodnotového systému - a aj týmto spôsobom sa snažiť prechádzať tomu, aby sa tragédia, akou bol holokaust, už nikdy nezopakovala.

Autor článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová