Fantastický úspech našich recitátorov v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín 2021

Každoročne Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch organizuje Hviezdoslavov Kubín. Ani tento rok nebol výnimkou  - napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Ďakujeme ROS v Nových Zámkoch za skvelú organizáciu súťaže.

Tento raz pedagógovia nahrali svojich recitátorov a kompletné videá poslali najkompetentnejším.  Odborná porota si všetky nahrávky dôsledne pozrela a zhodnotila výkony mladých talentov. Napriek obmedzeným opatreniam sa deti snažili podať čo najlepšie výkony.

Tešíme sa, že úspechy priniesli i žiaci našej Bethlenky. V prvej kategórii – prózy si striebornú priečku vysúťažila Emma Kasášová - žiačka IV. C triedy, ktorá na návrh odbornej poroty postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať na jeseň.

Čestné uznanie v druhej kategórii – prózy získal Tomáš Chmelo – žiak V. B triedy.

Sofia Mária Kasášová – žiačka VII. A triedy - obsadila tretie miesto v tretej kategórii - poézie.

Všetkým deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za výbornú reprezentáciu Bethlenky. Recitátorom želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v ich ďalšom napredovaní!

Emmke prajeme veľa úspechov v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 2021!

 

PaedDr. Oľga Kasášová