Hviezdoslavov Kubín 2022 – školské kolo

Každoročne naša škola realizuje rôzne súťaže. Pravidelnou je aj Hviezdoslavov Kubín.

Napriek zložitej pandemickej situácii sa nám podarilo uskutočniť školské kolo prezenčno – dištančnou formou. Veľa detí sa nám pripojilo cez aplikáciu ZOOM. Tešili sme sa, že aj týmto spôsobom sme ich mohli aktívne zapojiť do súťaže.

Naša porota v zložení - Mgr. Klára Paulíková, Mgr. Adriana Baloghová a PaedDr. Katarína Sedláčková - mala naozaj z čoho vyberať.

Napokon rozhodli takto:

1. kategória – poézia:
1. miesto: Petra Dekanová
2. miesto: Viktória Kádeková
3. miesto: Adela Maslenová

2. kategória – poézia:
1. miesto: Emma Kasášová

2. kategória – próza:
1. miesto: Tomáš Chmelo
2. miesto: Dominika Lampertová
3. miesto: Daniela Szuszeková

3. kategória – poézia:
1. miesto: Sofia Mária Kasášová

3.kategória – próza:
1. miesto: Lucia Széplakyová

Veľmi pekne ďakujeme deťom, že sa aj v dnešnej zložitej dobe sa venujú nádhernej záľube – interpretácii umeleckých textov.

Vďaka patrí aj pani učiteľkám a rodičom, ktoré deti pripravovali, pánovi informatikovi Horváthovi a všetkým, ktorí sa postarali o zdarný priebeh súťaže.

Recitátorom prajeme veľa radosti z prednesu a ďalšie úspechy!

PaedDr. Oľga Kasášová