Mimoriadne úspešný ročník dejepisnej olympiády

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Tento ročník bol z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie netradičný, keďže sa súťaž realizovala on-line spôsobom - formou testu cez Edupage.

Naši Bethleňáci si počínali skvele a ich usilovná príprava sa naozaj vyplatila. Podarilo sa nám dosiahnuť historické víťazstvá, a to dokonca v dvoch kategóriách.  V kategórii F bol najlepší v okrese Eduard Manet zo VI.B triedy. V kategórii E  sa stala víťazkou  Sofia Mária Kasášová zo VII.A triedy, ktorá nás bude reprezentovať v krajskom kole súťaže.

Úprimnú radosť máme aj z krásnych výsledkov ďalších účastníkov. V kategórii C obsadili 3. miesto Tamara Juhásová a 4. miesto Karolína Kissová, obe z IX.C triedy. V kategórii E obsadila 4. miesto Lea Eichler zo VII. A triedy. 

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj ďalší účastníci  – Martin Krištof (VI.A), Richard Handl a Roman Cvik (obaja z VIII.C).

Našim Bethleňákom srdečne blahoželáme a Sofinke prajeme veľa úspechov v krajskom kole dejepisnej olympiády.

Autor článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová