Návšteva Knižnice A. Bernoláka

Nedávno sme sa na hodinách literatúry v 6. ročníku zoznamovali s literárnym žánrom báj alebo mýtus. Sledovali sme, ako si jednotlivé národy vysvetľovali vznik sveta, spoznávali sme ako ľudská myseľ spriada mýty o nepochopiteľných javoch ... Tieto učivá sme si prehĺbili v Knižnici Antona Bernoláka na interaktívnej prednáške Mýty a legendy so zameraním na príbehy súhvezdí. Okrem dojmov a vedomostí zo spoločného čítania a besedy, sme si odniesli na pamiatku súhvezdie vytvorené z mien účastníkov prednášky. Do našej okresnej knižnice sa vždy radi vrátime.