Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2023

Dňa 17.04.2024 sa uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2023.
Naše mesto pravidelne organizuje toto krásne slávnostné podujatie, na ktorom sa stretnú tí najlepší žiaci a študenti z novozámockých základných a stredných škôl. Skvele uspeli v rôznych súťažiach, v ktorých excelentne reprezentovali nielen Nové Zámky, ale aj Nitriansky kraj.
Ocenené talentované deti Bethlenky:
TOMÁŠ CHMELO
- 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
- pripravovala p. uč. Anna Farkashová
 
TAISIIA LAPSHUN
- 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
- pripravovala p. uč. Anna Farkashová
 
SOFIA MÁRIA KASÁŠOVÁ
- Cena primátora mesta v celoslovenskom kole literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
- pripravovala p. uč. Mgr. Andrea Plháková
 
EMMA KASÁŠOVÁ
- 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Puškinov deň
Všetkým oceneným deťom srdečne blahoželáme a veľmi pekne im ďakujeme za fantastickú reprezentáciu školy, mesta, okresu a Nitrianskeho kraja. Prajeme im veľa zdravia a ďalších úspechov!