Po stopách kultúry
Mesiac máj je ako každý iný, no pre žiakov z 4.A triedy bol tento máj výnimočný. S triednou pani učiteľkou J. Šimunkovou navštívili 3. mája Galériu Ernesta Zmetáka, kde zažili aj zaujímavé tvorivé kreslenie. Na ceste za kultúrou pokračovali 17.mája prehliadkou Múzea J. Thaina a jeho aktuálnej výstavy „Spoza lesku vitrín.“ Ku koncu mesiaca opäť spolu navštívili Knižnicu A. Bernoláka.
Máj je vraj mesiac lásky, ale nás s láskou privítalo naše drahé mesto Nové Zámky.
Mgr. Jana Šimunková