2 % dane
Vážení rodičia a priatelia školy.
Pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces našim žiakom a darovať škole 2% z Vašej dane. Podľa zákona môžete 2 % z Vašich daní darovať neziskovej organizácii, akou je aj naše rodičovské združenie BETHLENKO. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Darované 2 % podporujú a rozvíjajú rôzne aktivity Vašich detí a sú pre nás prejavom dôvery. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
• skvalitnenie vybavenia školy.
Všetkým Vám srdečne ďakujeme.
Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Do 15.2.2022 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a zároveň požiadate, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na riaditeľstvo našej školy.
Podávate si daňové priznanie sami?
Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte 2% z dane príjmov pre fyzické osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 42370957
Obchodné meno: Rodičovské združenie BETHLENKO, G.Bethlena 41, Nové Zámky

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

tlačivo na stiahnutie