Prečo nám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 19.05.2022 sa - po dvojročnej odmlke - v meste Nové Zámky uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Program sa začal na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch pri soche Antona Bernoláka, kde si predstavitelia rozličných inštitúcií uctili pamiatku kodifikátora spisovnej slovenčiny - rodáka z Oravy - kladením vencov.
Po skončení sme sa presunuli do Cisársko - kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch, kde sa realizovalo samotné vyhodnotenie súťaže. Do súťaže sa zapojili deti z najrozmanitejších kútov Slovenska, ale aj deti zo zahraničia (Slováci žijúci v zahraničí).
Odborné poroty v jednotlivých kategóriách mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi množstva zaujímavých literárnych prác tie najoriginálnejšie. Tešíme sa, že v obrovskej konkurencii sa nestratili ani naši žiaci. Tri deti z Bethlenky si vysúťažili ocenenia. Hlavnú cenu poroty získala Ema Tóthová (9.B). Čestné uznanie si vysúťažila Lucia Széplakyová (9. A) a Emma Kasášová (5.C). Našim talentovaným dievčatám, všetkým oceneným mladým ľuďom, pedagógom i školám srdečne blahoželáme!
Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu vyhodnotenia súťaže.
Tešíme sa o rok, drahí priatelia!