PROJEKT ENERGETICKÉ ESÁ - TERMOSNÍMKOVANIE ŠKOLY

Denne svietime, kúrime, varíme. Energia, ktorá sa pritom minie má významný vplyv na životné prostredie a rovnako aj teplo, ktoré uniká z budov. Naši ôsmaci Dominik Adamička a Roman Cvik sa tento školský rok stali súčasťou projektu s názvom Energetické esá. Žiaci po absolvovaní seminára s energetickým expertom SPP mali aj daľšiu úlohu - hľadať možné úniky tepla na našej škole.

V raňajších hodinách žiaci pomocou techniky zisťovali, kde by teplo mohlo unikať.

Nešlo len o štandardné technické snímkovanie. Pán technik žiakom krátko a prakticky vysvetlil princíp termosnímkovania, aby o ňom vedeli povedať aj spolužiakom.

Žiaci sa orientovali pomocou farieb, ktoré sa zobrazia na monitore termokamery. Za dobrý stav je možné považovať chladnejšie farby od spektra zeleného až po modré, no a za nepriaznivý stav od žltého k červenému.

Staršie školy sú nezateplené, a preto z nich teplo ľahko uniká. Naša škola má zateplený obvodový plášť budovy, a preto bol únik tepla  minimálny.

Naši žiaci vedia, že výroba energie má významný vplyv na životné prostredie. Až 53 percent emisií skleníkových plynov je v EÚ produkovaných z výroby energie a tepla. Úlohou žiakov je aj navrhnúť vlastné riešenia - ako energiou šetriť. Projekt Energetické esá vzdeláva o energii žiakov  prakticky na príkladoch a vlastných skúsenostiach - ako využívať energiu efektívne.

Cieľom je aj inšpirovať spolužiakov, aby vedeli  k zmenám prispieť aj oni sami.