Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 5.10.2022 o 16:30 v kmeňových triedach prezenčnou formou. Tešíme sa na Vašu účasť.