Vážení rodičia.
Rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka do 1.ročníka si môžete prevziať osobne na škole, dňa 29.4. a 2.5. 2022 od 08:00 hod. do 17:00 hod. Ďakujeme.