Ruské slovo

Stalo sa tradíciou, že žiaci našej Bethlenky sa zúčastňujú rôznych súťaží.  Vzorne reprezentovali našu školu v celoslovenskej súťaži v ruskom jazyku Ruské slovo  pod vedením pani učiteľky Anny Alexandrovny Farkashovej.

Recitačná a spevácka súťaž prebehla netradičnou – online - formou.   Deti bojovali „za farby školy“ a umiestnili sa na  najvyšších priečkach.

Oliver Farkaš  z V. A triedy nás reprezentoval  v kategórii poézie  medzi rusky hovoriacimi žiakmi.

Miriam Ružíková  z VIII. B triedy súťažila v kategórii poézie.

Gabriel Suchý , žiak VIII. C triedy ,  zastupoval kategóriu spevu.

Všetkým trom žiakom srdečne im blahoželáme a prajeme im veľa šťastia a zdravia! Reprezentantov čaká aj  ďalšia súťaž - Jazykový kvet, v ktorej budú takisto súťažiť v ruskom jazyku.  Želáme im všetko dobré a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej Bethlenky!

Mgr. Anna Alexandrovna Farkasová