Šaliansky Maťko 2022 – školské kolo

Naša Bethlenka zorganizovala školské kolo Šalianskeho Maťka po prvýkrát prezenčno – dištančnou formou. Napriek zložitej pandemickej situácii sa deti do súťaže zapojili a mali radosť z interpretácie slovenských povestí.

Naša porota mala neľahkú úlohu a jej verdikt bol nasledovný:

1. kategória:
1. miesto: Viktória Kádeková
2. miesto: Natália Mrázová
3. miesto: Matej Šebík

2 kategória:
1. miesto: Emma Kasášová
2. miesto: Sofia Lahová
3. miesto: Lucia Laurová

Všetkým deťom ďakujeme za prednes  krásnych textov, pani učiteľkám a rodičom za prípravu,  odbornej porote - PaedDr. Gabriele Mizereovej, PaedDr. Kataríne Sedláčkovej a Mgr. Adriane Baloghovej za hodnotenie.

Rodičom patrí vďaka za pomoc pri online pripojení sa cez aplikáciu ZOOM.

Ďakujeme aj pánovi informatikovi Horváthovi, Adamovi Pinkemu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii prezenčno – dištančnej formy Šalianskeho Maťka.

PaedDr. Oľga Kasášová