Testy profesijnej orientácie pre žiakov 9. ročníka

Akú strednú školu si mám vybrať? Na aké povolanie mám predpoklady? To sú asi otázky, ktoré víria hlavou každého deviataka. Výber strednej školy je určitým medzníkom v živote každého žiaka, preto k výberu strednej školy treba pristupovať zodpovedne. Jedným z mnohých ukazovateľov správneho  výberu  strednej školy môže by aj školský prospech, ale dôležité sú aj osobnostné predpoklady žiaka a uplatniteľnosť na trhu práce. V tomto náročnom procese rozhodovania pomáhajú našim žiakom pani psychologičky z CPPPaP v Nových Zámkoch, ktoré pripravili pre nich skupinové psychologické vyšetrenie zamerané na profesijnú orientáciu. O svojich predpokladoch na štúdium budú žiaci a ich rodičia informovaní individuálne. Dúfame, že tieto informácie budú pre nich osožné a pomôžu im pri správnom výbere strednej školy.