Uskutočnilo sa posledné zasadnutie ŽP

Dňa 9. júna 2021 sa uskutočnilo posledné zasadnutie ŽP v tomto školskom roku. Zasadnutie otvorila predsedníčka ŽP Jana Labancová, ktorá všetkých srdečne privítala.

Prvým bodom programu bolo zhodnotenie besedy so štátnym tajomníkom MZVaEZ Martinom Klusom. Beseda mala veľmi vysokú úroveň, k čomu prispeli svojim aktívnym prístupom aj samotní žiaci, ktorí sa nebáli pýtať sa pána štátneho tajomníka rôzne otázky. Beseda mala odozvu v celom meste, čomu sa veľmi tešíme a budeme radi, ak sa nám niečo podobné podarí zorganizovať aj budúci rok.

Následne sa vyhodnotil druhý ročník turnaja v počítačových hrách s názvom BethlenkaCups. Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti MDD 1. júna v popoludňajších hodinách. Súťažilo sa v troch hrách: Minecraft, RocketLeague a Fortnite. Víťazmi v hre Minecraft sa stali Alex Francisci a Dávid Bóna (obaja IX.A), v hre RocketLeague boli najúspešnejšími hráčmi MaximMadleniak a Adam Mucha (obaja VIII.A) a v hre Fortnite sa najviac darilo Filipovi Bédimu (VII.A) s Tomášom Draškovičom (VII.B). Všetci víťazi dostali 20€ paysafecard. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Jánovi Korytárovi (VII.B), Danovi Findovi a Dominikovi Adamičkovi (obaja VIII.C), že sa podujali na organizovanie jednotlivých hier a pozorne sledovali dodržiavanie pravidiel zo strany jednotlivých hráčov.

Celý rok všetky triedy druhého stupňa súťažili, aby mohli získať titul „naj trieda školy“ -  a zároveň aj nejakú finančnú odmenu. V konečnom súčte bodov sa môže týmto titulom hrdiť trieda V.A , ktorá získala 77 bodov. Na druhom mieste sa umiestnila trieda V.B so ziskom 59 bodov a bronzovú priečku obsadila trieda VIII.B, ktorá dosiahla 57 bodov. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Na záver sa Janka poďakovala všetkým predsedom a podpredsedom tried za úžasnú celoročnú prácu počas tohto náročného školského roka. Ja ako koordinátor by som sa chcel osobitne poďakovať Jane Labancovej (IX.C) za výborné predsedníctvo ŽP, ako aj Samuelovi Lahovi (VII.A) za tvorbu plagátov k jednotlivým súťažiam a podujatiam organizovaných ŽP. Tiež by som sa chcel poďakovať vedeniu školy za ústretovosť a podporu našich aktivít. Veríme tomu, že budúci školský rok sa nám opäť podarí zrealizovať množstvo pútavých akcií a aktivít pre žiakov školy.

Mgr. Roman Kuttner