Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!
 

Vítam Vás v novom školskom roku 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roku bude 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu. Žiaci 1. ročníka prídu s jedným zákonným zástupcom (tlačivo k povoleniu vstupu do priestorov školy Vám odovzdá p. informátor).

Predpokladané ukončenie slávnostného otvorenia školy bude o 9:15h.
Obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky. Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 3. 9..
Test (AG/PCR) nie je podmienkou nástupu do školy. Prosím všetkých o dodržiavanie epidemiologických opatrení.
 
Teším sa na Vás.
Iveta Rajčániová, riaditeľka školy