O predmete Dejepis

Dejepis je predmetom štátneho vzdelávacieho programu a na našej škole sa vyučuje na druhom stupni...

Hodnotenie predmetov dejepis

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky...

Cesta slovenskou históriou

Po rokoch k nám opäť zavítala šermiarsko-divadelná skupina Via Historica. Vo svojom predstavení nás divadelníci previedli...

Máme úspešnú riešiteľku v krajskom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 19.04.2024 sa v Katolíckej spojenej škole Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnilo krajské kolo...

Skvelé výsledky našich Bethleňákov v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 5 .februára 2024 sa v ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch konalo okresné...

Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi

Dňa 2.júna 2023 sa žiaci 9.A a 9.B triedy  zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi...

Historický úspech Bethlenky v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády

V dňoch 5. - 6. mája 2023 sa v Hoteli Družba v Bratislave uskutočnilo celoštátne...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 3.apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckej spojenej...

Skvelé výsledky našich Bethleňákov v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 8. februára 2023 sa v Základnej škole na  Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch konalo okresné kolo...

Beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom

Dňa 10. 10. 2022 Bethlenka zorganizovala – po troch rokoch - besedu s priamym účastníkom Slovenského...

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 14.6. 2022 navštívili žiaci 9. ročníka Múzeum holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po...