O predmete Dejepis

Dejepis je predmetom štátneho vzdelávacieho programu a na našej škole sa vyučuje na druhom stupni, ...

Hodnotenie predmetov dejepis

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky ...

Beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom

Dňa 10. 10. 2022 Bethlenka zorganizovala – po troch rokoch - besedu s priamym účastníkom Slovenského ...

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 14.6. 2022 navštívili žiaci 9. ročníka Múzeum holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po ...

Historický úspech Bethlenky – máme úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády!

V dňoch 5.-7.mája 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. Po dvoch rokoch dištančnej formy ...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Ako väčšina súťaží v tomto školskom ...

Skvelé výsledky našich Bethleňákov v Dejepisnej olympiáde

Dňa 9. februára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Podobne ako väčšina súťaží, aj ...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 22.februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Ako väčšina súťaží v tomto školskom roku, ...

Mimoriadne úspešný ročník dejepisnej olympiády

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Tento ročník bol z dôvodu ...

Máme diplom v dejepisnej olympiáde

Aj napriek určitým obmedzeniam tohto obdobia nezabúdame na úspešných žiakov našej školy. Jednou z mnohých súťaží, ...