O predmete Dejepis

Dejepis je predmetom štátneho vzdelávacieho programu a na našej škole sa vyučuje na druhom stupni...

Hodnotenie predmetov dejepis

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky...

Skvelé výsledky našich Bethleňákov v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 5 .februára 2024 sa v ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch konalo okresné...

Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi

Dňa 2.júna 2023 sa žiaci 9.A a 9.B triedy  zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi...

Historický úspech Bethlenky v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády

V dňoch 5. - 6. mája 2023 sa v Hoteli Družba v Bratislave uskutočnilo celoštátne...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 3.apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckej spojenej...

Skvelé výsledky našich Bethleňákov v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 8. februára 2023 sa v Základnej škole na  Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch konalo okresné kolo...

Beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom

Dňa 10. 10. 2022 Bethlenka zorganizovala – po troch rokoch - besedu s priamym účastníkom Slovenského...

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 14.6. 2022 navštívili žiaci 9. ročníka Múzeum holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po...

Historický úspech Bethlenky – máme úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády!

V dňoch 5.-7.mája 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. Po dvoch rokoch dištančnej formy...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Ako väčšina súťaží v tomto školskom...