O predmete Nemecký jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Anglický jazyk...

Vyhodnotenie súťaže vydavateľstva Hueber

Vydavateľstvo Hueber  vyhlásilo celoslovenskú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom bolo zatraktívniť výučbu...

Vianočná Viedeň 2023

Dňa 05.12.2023 sa žiaci našej Bethlenky zúčastnili exkurzie vo Viedni. V skorých ranných hodinách sme...

1.miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.2.2020 sa v Nitre konal už jubilejný 30. ročník krajského kola  Olympiády v nemeckom jazyku.  Našu...