O predmete Nemecký jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Anglický jazyk...

1.miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.2.2020 sa v Nitre konal už jubilejný 30. ročník krajského kola  Olympiády v nemeckom jazyku.  Našu...