O predmete Anglický jazyk

-

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo znamená, že anglický jazyk sa učí […]

Hodnotenie predmetu Anglický jazyk

-

Metodický pokyn č.  22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Interné metodické pokyny Testy, päťminútovky, projekty, prezentácie – v % 100%- 90%- […]

AKTUALITY

Naši žiaci s výbornými výsledkami na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

-

Naši žiaci s výbornými výsledkami v súťaži English Star

-

Historická premiéra žiakov našej školy na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

-

Výborný výsledok našej žiačky v celoslovenskom finále

-

Úspešná premiéra našej školy na anglickej poviedkovej súťaži – Ťukni

-

Naši žiaci na okresnom kole OAJ s výbornými výsledkami

-

Mimoriadne úspešná premiéra našej školy na súťaži English star

-

Cambridge certifikát

-

Máme víťazstvo v celoslovenskom finále Jazykového kvetu

-

Naši víťazi krajského finále Jazykového kvetu

-