Dokumenty na stiahnutie
Správa za ZŠ G.B. 2020/2021 476 kB 26.11.2021
Správa za ZŠ G.B. 2021/2022 628 kB 9.10.2022
Smernica primátora 14/2015 71 kB 04.02.2020
Splnomocnenie na prevzatie žiaka 251 kB 12.09.2019
Potvrdenie o prevzatí žiaka 135 kB 12.09.2019
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania 192 kB 06.09.2019
Prihláška na krúžok 148 kB 16.09.2022
Zápisný lístok do 1. ročníka (prihláška) el. formulár 19.02.2019
Čo bude potrebovať prváčik 99 kB 29.06.2020
Školský poriadok pre žiakov 2022 - 2023 711 kB 01.10.2022
Zápisný lístok do školskej jedálne 704 kB 26.08.2021
Štatút Rady školy 57 kB 19.09.2012
KZ 2023 494kB 27.3.2023
KZ 2022 318kB 1.2.2022
KZ 2021 303kB 26.1.2021
Plán verejného obstarávanie 2022 426kB 24.1.2022
Plán verejného obstarávania 2021 429kB 25.1.2021