Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD 206 kB 15.03.2024
Správa za ZŠ G.B. 2020/2021 476 kB 26.11.2021
Správa za ZŠ G.B. 2021/2022 628 kB 9.10.2022
Smernica primátora 14/2015 71 kB 04.02.2020
Splnomocnenie na prevzatie žiaka 251 kB 12.09.2019
Potvrdenie o prevzatí žiaka 135 kB 12.09.2019
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania 192 kB 12.03.2024
Zápisný lístok do 1. ročníka (prihláška) el. formulár 19.02.2019
Čo bude potrebovať prváčik 99 kB 29.06.2020
Školský poriadok pre žiakov 2023 - 2024 711 kB 23.10.2023
Štatút Rady školy 57 kB 19.09.2012
KZ 2024 496 kB 21.02.2024
KZ 2023 494kB 27.3.2023
KZ 2022 318kB 1.2.2022
KZ 2021 303kB 26.1.2021
Plán verejného obstarávanie 2022 426kB 24.1.2022
Plán verejného obstarávania 2021 429kB 25.1.2021